Pages

HTML Biçimlendirme

HTML dosyamızdaki metinleri biçimlendirirken (kalınlık, sağa yatık yazma, vurgu vb.) çeşitli kodlardan yararlanırız. Bunların birbirinden farklı en önemlilerine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz. Tüm metin biçimlendirme çeşitleri ise aşağıdaki örnekte verilmiştir.

EtiketAnlamı
<b>Kalın yazmak.
<i>Sağa yatık (italik) yazmak.
<u>Altı çizili yazmak.
<del>Üstü çizili yazmak.
<sup>Üs yazmak.
<sub>Alt hizada yazı yazmak.
<big>Büyük yazı.
<small>Küçük yazı.


HTML Kodu
            <b>Kalın bir yazı</b>  
            <br /> 
           <i>Sağa yatık bir yazı</i>
           <br /> 
           <u>Altı çizili yazı.</u>
          <br /> 
         <del>Üstü çizili yazı.</del>  
          <br />          
            Normal Metin  
           <sub>Yazı hizasının altında küçük yazı.</sub>

        Normal Metin 
        <sup>Yazı Hizasının üstüne küçük yazı.</sup>
        <br />
       <big>Büyük bir yazı</big> 
         <br /> 
       <small>Küçük bir yazı</small> 
         <br /> 
      <em>Vurgulu bir yazı</em>  
        <br />  
     <strong>Vurgulu bir yazı</strong> 
        <br />  
      <ins>Vurgulu bir yazı.</ins>  
       <br /> 
       <s>Vurgulu bir yazı.</s>
        <br /> 
      <strike>Vurgulu bir yazı.</strike>
    <br />  
HTML Görünümü

Kalın bir yazı
Sağa yatık bir yazı
Altı çizili yazı.
Üstü çizili yazı.

Normal Metin Yazı hizasının altında küçük yazı.

Normal Metin Yazı hizasının üstünde küçük yazı.

Büyük bir yazı
Küçük bir yazı

Vurgulu bir yazı
Vurgulu bir yazı
Vurgulu bir yazı.
Vurgulu bir yazı.
Vurgulu bir yazı.

Yazı Tipi, Yazı Boyutu ve Renk Seçimi

Bunun için <font> kodunu kullanıyoruz. Örneği inceleyelim:

HTML Kodu
   <font face="Tahoma" size="1" color="red">   Bu 1. örnek yazı..   </font>     <br />    <font face="Verdana" size="2" color="blue">   Bu 2. örnek yazı..  </font>  <br />   <font face="Times New Roman" size="3" color="#CCFFCC">Bu 3. örnek yazı..</font><br />   
HTML Görünümü

Bu 1. örnek yazı..
Bu 2. örnek yazı..
Bu 3. örnek yazı..

face="yazıtipi" - Yazı tipi, font klasöründeki adıyla yazılır.
size="boyut" - 1-6 arasında bir değerdir.
color="renk" - Yazı rengini burdan belirtiriz. Renklerle ilgili bilgi verilecek..

Mustafa Kemal Dirken

2017 yılında Ege Üniversitesi M.Y.O Bilgisayar Programcılığı Bölümünden mezun oldum. 21 yaşındayım ve kendimi daha da geliştirmek adına yazılım sektörlerinde çalışıyorum. Şuan Açık Öğretim Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünde okuyup kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme