Pages

HTML ÖzellikleriDaha önceden de söylediğimiz gibi, HTML kodları çeşitli özellikleri desteklemekte ve bunlarıozellik="deger" tarzı bir kullanımla belirtmekteydik. Şimdi bunu örnekleyelim:HTML Kodu
   <h1 align="center">Ortalanmış Bir Başlık</h1>   

HTML Görünümü

Ortalanmış Bir Başlık


Align özelliği h1, div, td, p gibi anahtarlarda desteklenen sayfa düzeni özelliğidir. Bu değer left (sola), right (sağa) ve center (ortalanmış) olabilir.

Başka bir örnek, tablo kenarlığını tarayıcıya anlatmak:

<table> - bir tablo başlattığımızı anlattık.
<table border="0"> - bir tablo başlattığımızı, aynı zamanda bu tablonun kenarlığı olmadığını (0) anlattık.

Bundan sonraki derslerde nesneleri, kullanabileceğiniz özellikleri ile birlikte tanıyacağız.

Mustafa Kemal Dirken

2017 yılında Ege Üniversitesi M.Y.O Bilgisayar Programcılığı Bölümünden mezun oldum. 21 yaşındayım ve kendimi daha da geliştirmek adına yazılım sektörlerinde çalışıyorum. Şuan Açık Öğretim Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünde okuyup kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme