Pages

SQL AND ve OR Operatörleri

AND işleci, ilk şart ve ikinci bir koşul olmak üzere her ikisi de doğruysa kayıt döndürür.
İlk koşul yada ikinci bir koşuldan sadece birisi doğruysa OR operatörü kayıt döndürür.


AND Operatörü Örneği :

" Personel " Tablosu ;
P_Id Adi Soyadi Adress Sehir
1 Ahmet Teke Maltepe 21 Ankara
2 Serdar Kalın Bahçelievler 2 İstanbul
3 Osman Al Avcılar 3 İstanbul

Şimdi adı " Serdar " ve soyadı"Kalın" olan kişileri seçmek istiyoruz. Bunun için aşağıdaki ifade kullanılır.
SELECT * FROM Personel WHERE Adi='Serdar' AND Soyadi='Kalın'
Sonuç :
P_Id Adi Soyadi Adress Sehir
2 Serdar Kalın Bahçelievler 2 İstanbul

OR Operatörü Örneği

Şimdi sadece ilk adı " Serdar " veya Şehiri " İstanbul " olan kişileri seçmek istiyoruz. Bunun için aşağıdaki SELECT ifadesi kullanılır.
SELECT * FROM Personel WHERE Adi='Serdar' OR Sehir='İstanbul'
Sonuç :
P_Id Adi Soyadi Adress Sehir
2 Serdar Kalın Bahçelievler 2 İstanbul
3 Osman Al Avcılar 3 İstanbul

AND ve OR deyimlerinin aynı anda kullanılması

Sizde AND ve OR ifadelerini birden fazla kullanacaksınız, karmaşık ifadeler için parantez kullanın.
Şimdi, adı " Serdar " olan ve şehir olarak " Ankara " veya " İstanbul " olan kayıtları listeleyelim. Bunun için aşağıdaki SELECT ifadesi kullanılır.
SELECT * FROM Personel WHERE Adi='Serdar' AND (Sehir='Ankara' OR Sehir='İstanbul')
Açıklama : İlk Olarak parantez içindekiler göze alınır yani şunu diyoruz Sehir "Ankara " veya " İstanbul olanları seç diyoruz ve bunların içinden Adi " Serdar " olanı seç diyoruz.
Sonuç :
P_Id Adi Soyadi Adress Sehir
2 Serdar Kalın Bahçelievler 2 İstanbul


Mustafa Kemal Dirken

2017 yılında Ege Üniversitesi M.Y.O Bilgisayar Programcılığı Bölümünden mezun oldum. 21 yaşındayım ve kendimi daha da geliştirmek adına yazılım sektörlerinde çalışıyorum. Şuan Açık Öğretim Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünde okuyup kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme