Pages

SQL SELECT Deyimi


SELECT deyimi, bir veritabanından veri seçmek için kullanılır.
Tablodan gelen veri sonuçları; result-set olarak adlandırılır.

SQL SELECT Sözdizimi

SELECT kolon_adları FROM tablo_adi 
veya
SELECT * FROM tablo_adi

Not: SQL'de büyük küçük harf ayrımı yoktur. SELECT ile select, aynı işlemi yapmaktadır.


SQL SELECT Örneği

" Personel " Tablosu : 
P_Id Adi Soyadi Adress Sehir
1 Ahmet Teke Maltepe 21 Ankara
2 Serdar Kalın Bahçelievler 2 İstanbul
3 Osman Al Avcılar 3 İstanbul

Şimdi yukarudaki tabloda "Adi " ve " Soyadi " adlı kolonların içeriğini seçmek istiyorum. Bu işlem için aşağıdaki SELECT deyimi kullanılır. SELECT  " SEÇME " anlamına gelir.
SELECT Adi,Soyadi FROM Personel
Sonuç tablosu aşağıdaki gibi görünür:
Adi Soyadi
Ahmet Teke
Serdar Kalın
Osman Al

SQL * Örneği

Şimdi " Personel " tablosundaki tüm sütunları seçmek istiyorum. Bu işlem için aşağıdaki SELECT deyimi kullanılır:
SELECT * FROM Personel
İpucu: Asterisk( * ) tüm kolonları seçmek için kullanılan pratik bir yoldur.
Sonuç tablosu aşağıdaki gibi görünür:
P_Id Adi Soyadi Adress Sehir
1 Ahmet Teke Maltepe 21 Ankara
2 Serdar Kalın Bahçelievler 2 İstanbul
3 Osman Al Avcılar 3 İstanbul


Sonuç tablosunda gezinti

Çoğu veritabanı yazılım sistemlerinde olduğu gibi, programlama fonksiyonları ile sonuç kümesi içinde gezinti yapabilirsiniz. Kayıtlar arasında ileri - geri hareket edebilirsiniz.
Bu gibi programlama işlevleri, bu yazının bir parçası değildir. Kullandığınız programlama diline göre değişiklik gösterebilir.
Mustafa Kemal Dirken

2017 yılında Ege Üniversitesi M.Y.O Bilgisayar Programcılığı Bölümünden mezun oldum. 21 yaşındayım ve kendimi daha da geliştirmek adına yazılım sektörlerinde çalışıyorum. Şuan Açık Öğretim Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünde okuyup kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme