Pages

SQL INSERT INTO Deyimi ( Veri Ekleme )

INSERT INTO deyimi, tabloya yeni satır eklemek için kullanılır.

SQL INSERT INTO YAZILIMI

İki şekilde INSERT INTO deyimini yazmak mümkündür. Birinci formda veri değerleri girilir fakat eklenecek sütun adlarını belirtmez :

INSERT INTO tablo_adi VALUES(deger1,deger2,deger3,...)

İkinci formda, sütun adları ile birlikte eklenecek değerler de belirtilir :

INSERT INTO tablo_adi (kolon1,kolon2,kolon3,...) VALUES(deger1,deger2,deger3,....)SQL INSERT INTO Örneği

Aşağıdaki gibi bir " Personel " tablosuna sahibiz
P_Id Adi Soyadi Adress Sehir
1 Ahmet Teke Maltepe 21 Ankara
2 Serdar Kalın Bahçelievler 2 İstanbul
3 Osman Al Avcılar 3 İstanbul
Ve " Personel " tablosuna yeni bir kayıt eklemek istiyoruz.Aşağıdaki SQL ifadesini kullanırız.

INSERT INTO Personel Values(4,'Mustafa','Poz','Bakırköy','İstanbul')

" Personel " tablosu aşağıdaki gibi görülecektir.
P_Id Adi Soyadi Adress Sehir
1 Ahmet Teke Maltepe 21 Ankara
2 Serdar Kalın Bahçelievler 2 İstanbul
3 Osman Al Avcılar 3 İstanbul
4 Mustafa Poz Bakırköy İstanbul

Sadece belirli kolonlara kayıt ekleme

Kayıt eklerken sadece belirli sütunlara veri eklemek de mümkündür.Aşağıdaki SQL deyimi ile yeni bir kayıt ekleyeceğiz ama sadece "P_Id","Adi" ve "Soyadi" sütunlarına veri ekleyeceğiz.

INSERT INTO Personel (P_Id,Ad,Soyadi) VALUES(5,'Semih','Tek')

" Personel " Tablosu aşağıdaki gibi görülecektir :
P_Id Adi Soyadi Adress Sehir
1 Ahmet Teke Maltepe 21 Ankara
2 Serdar Kalın Bahçelievler 2 İstanbul
3 Osman Al Avcılar 3 İstanbul
4 Mustafa Poz Bakırköy İstanbul
5 Semih TekMustafa Kemal Dirken

2017 yılında Ege Üniversitesi M.Y.O Bilgisayar Programcılığı Bölümünden mezun oldum. 21 yaşındayım ve kendimi daha da geliştirmek adına yazılım sektörlerinde çalışıyorum. Şuan Açık Öğretim Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünde okuyup kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme